مراقبت پوست

از این بخش میتوانید جلسات مراقبت پوست را مشاهده کنید.

برجسته سازی گونه و زاویه فک و رفع غبغب
رفع خط پنجه کلاغی و لیفت چشم‌و‌ ابرو‌ و رفع خطوط پیشانی و خط اخم
ماساژ صورت جهت جوانسازی و لیفت صورت